Tekst en uitleg

Glossarium

Tekst & Kennis

1001 tinten content

Word maar wegwijs in alle vaktermen waarmee we je hier om de oren slaan.
Een ruggensteuntje in ons terrarium is dit glossarium.

e

de v(m), [en·quê·te], meervoud: enquêtes

Een (uitgebreide) vragenlijst met open of gesloten vragen, die een inzicht biedt in bepaalde tendensen of in de mening van consumenten over een bepaald product of een bepaalde dienst. Met de gegevens uit de enquête kun je vervolgens een rapport spekken.

het (o), [e-book], meervoud: e-books

De moderne versie van een ouderwets papieren boek, die je kunt lezen op een e-reader, smartphone of tablet. Heeft als belangrijkste voordeel dat je er honderden van kunt meesleuren zonder het extra gewicht.

i

de (m), [in·fo·gra·phic], meervoud: infographics

Een diagram dat een bepaald fenomeen op een speelse, visuele en tegelijk informatieve manier verduidelijkt. Een graphic leest gemakkelijk en snel, ziet er aantrekkelijk uit en kan bovendien veel informatie bevatten.

m

het (o), [markt·on·der·zoek], meervoud: markonderzoeken

Analyse van de markt, waarbij informatie wordt verzameld over (potentiële) markten of klanten. Hierdoor kunnen bepaalde trends aan het licht komen en kun je er efficiënt op inspelen, kwalitatief of kwantitatief.

r

het (o), [rap·port], meervoud: rapporten

Een verslag dat kan worden opgemaakt om een specifieke afdeling van een bedrijf door te lichten, om aan te kaarten welke aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn … Ideaal als sluitstuk op de enquête.

w

de (m), [white pa per], meervoud: white papers

Ook wel bekend als witboek. In de marketingwereld een boek dat wordt gecreëerd om een product of dienst aan te prijzen aan potentiële klanten, partners, investeerders en journalisten.

het (o), de (m), [we·bi·nar], meervoud: webinars

Een seminarie dat wordt gestreamd via het internet. Wordt vaak ingezet voor educatieve doeleinden en heeft als belangrijkste voordeel dat het aantal deelnemers schier onbeperkt is omdat ze niet fysiek aanwezig moeten zijn.

Enkele referenties

Laat Kameleons jouw teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30