Spelregels

We kleuren binnen deze krijtlijnen van het taalterrein

Spellingregels? Spellingsregels? Het kan allebei, met of zonder tussen-s. Dat staat zwart op wit in het Groene Boekje, de officiële spellingbijbel van het Nederlands. Samen met de grammaticaregels vormen de spelling(s)regels de spelregels van de taal. En daar houden we ons aan. We zijn bij Kameleons zeker geen pedante taalpuristen (ehm, Annelies buiten beschouwing gelaten tenminste), maar ook geen lakse je m’en foutisten.

Er zijn een aantal gezaghebbende bronnen die we als leidraad gebruiken bij het schrijven. En binnen de grenzen van hun gezag volgen we de soepelste regelgeving. 

Richt je je als Belgisch bedrijf ook op de Nederlandse markt? Dan houden we daar rekening mee (en zijn we dus wat strenger).

Dit zijn onze heilige gralen:   

Normatieve bronnen

Groene Boekje, of Woordenlijst Nederlandse Taal
www.woordenlijst.org 

Algemene Nederlandse Spraakkunst
www.ans.ruhosting.nl

Taalunie
taaladvies.net

De taaltelefoon
www.taaltelefoon.be

Bijkomende bronnen 

Genootschap Onze Taal
www.onzetaal.nl

VRT Taalnet
taal.vrt.be

De Standaard
schrijfassistent.standaard.be

NRC
apps.nrc.nl/stijlboek 

Algemeen Nederlands Woordenboek
anw.inl.nl

Enkele referenties

Laat Kameleons jouw teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30