Tekst en uitleg

Glossarium

Tekst & Papier

1001 tinten content

Word maar wegwijs in alle vaktermen waarmee we je hier om de oren slaan.
Een ruggensteuntje in ons terrarium is dit glossarium.

a

de (m), [ad·ver·to·ri·al], meervoud: advertorials

Zie ook publireportage. Een advertentie of reclameboodschap verpakt als redactioneel of zelfs journalistiek ogend artikel. Deze aanpak verhoogt de geloofwaardigheid van de inhoud door zijn sterk informerende en ogenschijnlijk objectieve karakter.

de (v), [ad·ver·ten·tie], meervoud: advertenties

Een creatief hoogstandje waar lang over gebrainstormd is om producten of diensten op een gepaste en/of leuke manier aan een publiek te verkopen. Pittig praatje bij een pakkend plaatje. Springt in het oog.

b

de (m), [brief], meervoud: brieven

Een ietwat oldscool schriftelijke mededeling, doorgaans in een enveloppe. Brieven komen betrouwbaar over en je kunt ze gemakkelijk personaliseren door de ontvanger met zijn naam en/of achternaam aan te spreken.

de (m), [bro·chu·re], meervoud: brochures

Een uitgave op gewoon, mat of glanzend papier die allerhande informatie kan bevatten. Er zijn geen speciale vormvereisten en met een ultrastrakke of vernieuwende vormgeving spring je extra in het oog.

c

het (o), [cur·sief·je], meervoud: cursiefjes

Een luchtige column met persoonlijke en humoristische inslag die vroeger in het cursief in een krant verscheen. Perfect om je lezers tegelijk te informeren en aan het monkellachen te brengen. Ofte: humor is de beste saus!

de (v/m), [co·lumn], meervoud: columns

Een stukje in een krant, tijdschrift of op een website dat op regelmatige basis verschijnt. In een column belicht je een bepaald onderwerp vanuit een persoonlijke invalshoek. Dat geeft je klanten het gevoel persoonlijk betrokken te zijn.

de (v/m), [case·stu·dy], meervoud: casestudy’s

Een grondig onderzoek van één geval uit de praktijk, waarvan de resultaten worden gebruikt om conclusies te trekken over het geheel. Een handig middel om te beslissen over een passende strategie.

de (v/m), [cam·pag·ne], meervoud: campagnes

Niet te verwarren met de champagne voor achteraf. Een publieke actie die een zeer concreet doel voor ogen heeft, en waar vaak veel bloed, zweet en tranen bij te pas komt. Het resultaat is navenant.

e

de v(m), [en·quê·te], meervoud: enquêtes

Een (uitgebreide) vragenlijst met open of gesloten vragen, die een inzicht biedt in bepaalde tendensen of in de mening van consumenten over een bepaald product of een bepaalde dienst. Met de gegevens uit de enquête kun je vervolgens een rapport spekken.

de (v), [eind·re·dac·tie], meervoud: eindredacties

≈ tekstrevisie

Een gedetailleerd nazicht van een tekst, in de eerste plaats om er spelling-, grammatica- en stijlfouten uit te halen en stroeve zinnen vlot te trekken, maar ook om van de tekst een uniform geheel met een duidelijke structuur te maken. Zuivert een technische tekst van een overdaad aan jargon en een overheidstekst van ambtenarees. Vgl. tekstcorrectie.

f

de (m), [fly·er], meervoud: flyers

≈ reclamebiljet, strooibiljet

Een reclameuiting op één (gewoonlijk A5-)pagina die je vaak op straat of tijdens een event krijgt toegestopt. Loopt een groot risico ongelezen weggegooid te worden. Het komt er dus op aan om zowel de lay-out als de inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

i

het (o), [in·ter·view], meervoud: interviews

Een neergeschreven gesprek met een klant of zakenpartner, dat lezers een zeldzame blik achter de schermen van je bedrijf biedt. Zorgt voor verrassende invalshoeken en geeft je de kans om extra informatie te geven over je producten of diensten.

j

het (o), [jour·na·lis·tiek ar·ti·kel], meervoud: journalistieke artikels, journalistieke artikelen

Een artikel dat het wie, wat, waar, waarom en hoe van een bepaald onderwerp belicht. Het heeft een objectief karakter, straalt degelijkheid en betrouwbaarheid uit en benadrukt de expertise van de schrijver over het onderwerp.

k

het (o), [kort·ver·haal], meervoud: kortverhalen

Een verhaal dat vaak niet langer is dan een aantal pagina's. Lezers kunnen zich snel identificeren met een aantal fictieve personages en hoeven niet lang te wachten op de ontknoping. Zo'n fictief personage kan symbool staan voor je merk.

m

magazine het (o), [ma·ga·zine], meervoud: magazines

Een tijdschrift dat op regelmatige basis verschijnt en waarin je verschillende soorten informatie geeft zonder de core values van jebedrijf uit het oog te verliezen. Wordt altijd naar waarde geschat door zijn neutrale karakter.

p

de (v), [pu·bli·re·por·ta·ge], meervoud: publireportages

Zie ook advertorial. Een advertentie die vermomd is als artikel, en daardoor ook betrouwbaar en authentiek overkomt. Je kunt erg veel informatie meegeven in een aantrekkelijke vorm. In essentie een kruising tussen een advertentie en een journalistiek artikel.

de (m), [proof·read·ing] (Eng.)
Nl. proeflezen

Een drukproef controleren op lay-outfouten (zoals verkeerde afbrekingen, ontbrekende witregels, ...), interpunctie, dubbele spaties, inconsistenties en taalfouten die door de mazen van het net zijn geglipt bij de eindredactie en tekstcorrectie.

het (o), [per·so·neels·ma·ga·zine], meervoud: personeelsmagazines

Een magazine met het personeel van je bedrijf als doelgroep. Via een personeelsmagazine belicht je bepaalde aspecten van je bedrijf en je medewerkers op een compleet andere manier. Goed nieuws en slecht nieuws, wikken en wegen horen erbij.

het (o), [pers·be·richt], meervoud: persberichten

Een officiële schriftelijke mededeling van je bedrijf aan de pers. Deze communicatievorm heeft als voordeel dat alle betrokken partijen er zeker van zijn dat er alleen correcte informatie wordt verspreid.

r

de (m), [ro·man], meervoud: romans

Een boek met een fictief verhaal waarin het wel en wee van een aantal personages wordt beschreven, zodat de lezer geboeid kan opgaan in een fantasiewereld. Originele giveaway!

het (o), [rap·port], meervoud: rapporten

Een verslag dat kan worden opgemaakt om een specifieke afdeling van een bedrijf door te lichten, om aan te kaarten welke aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn … Ideaal als sluitstuk op de enquête.

s

het (o), [strip·ver·haal], meervoud: stripverhalen

Een verhalende reeks plaatjes met tekstballonnen. Met een stripverhaal kun je de nieuwsgierigheid van je doelgroep opwekken en cachet geven aan een campagne.

de (v/m), [sto·ry·tel·ling], geen meervoud

Een verhalende schrijftechniek, die persoonlijkheid verleent aan je merk en het zo nog aantrekkelijker maakt. Mensen stellen zich toegankelijker op als ze zich kunnen identificeren met een bepaald verhaal of personage. 

het (o), [sce·na·rio], meervoud: scenario's

Een soort schema waarin de geplande opeenvolging van gebeurtenissen wordt opgelijst. Er kan ook rekening worden gehouden met potentiële problemen, zodat die snel kunnen worden aangepakt.

t

de (v/m), [tes·ti·mo·ni·al], meervoud: testimonials

Een neergeschreven positieve ervaring van een klant met je bedrijf. Door de citaten op je website te zetten, bedandruk je de betrouwbaarheid en de kwaliteit van je onderneming. Een soort digitale mond-tot-mondreclame dus.

de (v), [tekst·cor·rec·tie], meervoud: tekstcorrecties

Een grondig nazicht om spelling-, grammatica- en stijlfouten uit een tekst te filteren. Gebeurt idealiter als extra controle na tekstrevisie. Iedere taalfout is er een te veel als je als merk betrouwbaar wilt overkomen op je doelpubliek. Vgl. eindredactie.

v

de (v), [ver·ta·ling], meervoud: vertalingen

Het omzetten van een geschreven tekst in een andere taal, waardoor je een hele hoop nieuwe klanten bereikt. In een commerciële vertaling mag (moet!) de vertaler zich meer vrijheden veroorloven dan in een technische of juridische vertaling. In een goede vertaling zijn alle belangrijke nuances bewaard gebleven.

w

de (m), [white pa per], meervoud: white papers

Ook wel bekend als witboek. In de marketingwereld een boek dat wordt gecreëerd om een product of dienst aan te prijzen aan potentiële klanten, partners, investeerders en journalisten.

Enkele referenties

Laat Kameleons jouw teksten vertalen

Vraag naar onze tarieven Bel ons op +32 9 274 13 30